برنامه جلسات دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت (دولتی- جهانگردی- بازرگانی)   در روز یکشنبه۲۰ اسفند ماه

جلسه دفاع  از پایان نامه خانم فاطمه اقاعلیخانی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  به راهنمایی  اقای دکتر حمیدی و داوری آقایان دکتر محرابی و دکتر سهراب بیگی در روزیکشنبه مورخ 20  اسفند از ساعت 8:30 در کلاس203 برگزار میگردد(داوران اقای

جلسه دفاع  از پایان نامه اقای کیهان چگینی بابایی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  به راهنمایی  اقای دکتر حمیدی  و داوری آقایان دکتر محرابی و دکتر سهراب بیگی روزیکشنبه مورخ 20  اسفند از ساعت 9:15 در کلاس203 برگزار میگردد

جلسه دفاع  از پایان نامه خانم اذر کوشا دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی به راهنمایی  اقای دکتر حمیدی  و داوری آقایان دکتر محرابی و دکتر سهراب بیگی روزیکشنبه مورخ 20  اسفند از ساعت 10 در کلاس203 برگزار میگردد

برنامه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی در روز پنجشنبه  چهاردهم دی ماه

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مونا آشوری دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی به راهنمایی خانم دکتر آنت و داوری اساتید اقای دکتر مرتضوی و خانم دکتر سلیمی در روزپنجشنبه مورخ 14 دیماه از ساعت 14 در کلاس203 برگزار خواهد شد

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نعیمه استاد دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی به راهنمایی خانم دکتر آنت وداوری اساتید اقای دکتر مرتضوی و خانم دکتر سلیمی روز پنجشنبه مورخ 14 دیماه از ساعت 14 در کلاس203 برگزار خواهد شد

برنامه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی  در روز 2 شنبه  مورخ 29 آبان ماه

جلسه دفاع  از پایان نامه خانم سمیه عاقلی سیبنی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به راهنمایی  اقای دکتر حمیدی    و داوری آقایان  دکتر محرابی و دکتر سهراب بیگی در روز دو شنبه مورخ 29 آبان از ساعت 8:15در کلاس۲۰۳ برگزار خواهد شد

برنامه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشدفیزیولوژی ورزشی در روز پنج شنبه  مورخ ۱8 آبان ماه

جلسه دفاع  از پایان نامه آقای جمشید ابلو    دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی   به راهنمایی  آقایدکتر  بیات    و داوری خانم  دکتر امینیان و آقای دکتر بی نیاز در روزپنجشنبه مورخ هجدهم آبان از ساعت دوازده در کلاس۲۰۳ برگزار خواهد شد

برنامه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی در روز ۴ شنبه  مورخ 10 آبان ماه

اخباراطلاعیه

جلسه دفاع  از پایان نامه آقای کمیل حاتم خانی   دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی   به راهنمایی  خانم دکتر علیجانی   و داوری آقایان  دکتر خلخالی و دکتر مرتضوی در روزچهارشنبه مورخ 10 آبان از ساعت 13در کلاس۲۰۳ برگزار خواهد شد

اطلاعیه مهم درخصوص  نحوه مشاهده نمرات نیمسال دوم 1401

با توجه به تعویض نیمسال در سایت به ترم تابستان و شروع انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان گرامی  از این تاریخ برای مشاهده نمرات نیمسال دوم 1402-1401 بعد از انتخاب گزینه کارنامه ترم جاری  می بایست در قسمت بالای صفحه گزینه گروه های نیمسال قبل را انتخاب نمایند تا دروس و نمرات نیمسال دوم  مشاهده گردند nv

variety-of-survey-questions

نظرسنجی اساتید

ازتمام دانشجويان تقاضا ميشود بعداز ورود به پروفايل شخصي از طريق گزينه (امکانات )زير گروه (فرم نظر سنجي)را انتخاب و نسبت به تکميل فرم نظر سنجی از اساتيد اقدام نمايند .

نظر به اهمیت اطلاع از نظرات دانشجویان در تصمیم گیری های گروه های آموزشی  بر دقت در پاسخگویی به سوالات تاکید می گردد ضمنا” اطلاعات نظرسنجی و نظرات نظر دهندگان کاملا” محرمانه می باشد