برنامه جلسه دفاع  از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی در روز ۵ شنبه  مورخ 6 مهرماه

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه عشقی دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی به راهنمایی خانم دکتر فروتن و  داوری آقای  دکتر مرتضوی و خانم  دکتر حسن پور از ساعت 15:30 روز پنجشنبه ششم مهر ماه در اتاق 203 برگزار خواهد شد

زمان انتخاب واحد با تاخیر

دانشجویانی که به هر دلیل موفق به انتخاب واحد در روز دوشنبه سوم مهر نشده اند می توانند در روز پنجشنبه ششم مهر مطابق زمانبتدی زیر به سایت مراجعه و واحدهای خود را انتخاب کنند حتما این گروه از دانشجویان قبل از این تاریخ با مراجعه به امور مالی وضعیت شهریه خود را تعیین نمایند دانشجویان کارشناسی ارشد از ساعت 8 صبح تا 11 و دانشجویان کارشناسی از ساعت 11 تا 15 عصر

برنامه جلسات دفاع  از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی در روز پنجشنبه  مورخ6 مهر ماه

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی  ارشد مدیریت  ورزشی    در روز5شنبه مورخ ششم مهر ماه به شرح ذیل در کلاس ۲۰۳ برگزار خواهند شد

جلسه دفاع از پایان نامه زهره کریمی به راهنمایی خانم دکترانت و  داوری آقای دکتر مرتضوی و خانم  دکتر سلیمی از  ساعت 9 صبح

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فرشته ملکی نژاد به راهنمایی خانم دکتر انت و  داوری آقای دکتر مرتضوی وخانم  دکتر سلیمی   از ساعت 10 صبح

زمانبندی انتخاب واحد در روز دوشنبه سوم مهر ماه دانشجویان کارشناسی ارشد از ساعت 9 تا 14 دانشجویان کارشناسی از ساعت 14 تا 20 ….

مطابق تقویم آموزشی زمان انتخاب واحد در روز دوشنبه سوم مهر ماه برای دانشجویان کارشناسی ارشد از ساعت 9 تا 14 و برای دانشجویان کارشناسی از شاعت 14 تا 20 می باشد

اطلاعیه مهم درخصوص  نحوه مشاهده گروه های درسی نیمسال  اول 1402 و نمرات ترم تابستانی  از تاریخ اول مهر

دانشجویان گرامی از تاریخ 1 مهر   ماه می توانند با مراجعه به پروفایل خود از بخش گروه های درسی ارائه شده در ترم جاری در زیر گزینه کارنامه و برنامه هفتگی لیست دروس ارائه شده در نیمسال اول  1403- 1402 ( ترم مهر  )را مشاهده  و قبل از  زمان انتخاب واحد و در صورت نیاز  با اخذ مشاوره از مدیران گروه برنامه ریزی مناسب انجام دهند

 ضمنا از این تاریخ برای مشاهده نمرات ترم تابستانی  بعد از انتخاب گزینه کارنامه ترم جاری در قسمت بالای صفحه گزینه گروه های نیمسال قبل را انتخاب نمایید تا دروس و نمرات ترم تابستان 1402 مشاهده گردند

index

تقویم آموزشی ترم اول 1403- 1402(زمان انتخاب واحد و تاریخ شروع کلاس ها)

******** تقویم آموزشی موسسه در نیمسال اول  1403-1402*******

 ردیفبرنامه هاي زمانبندياز تاریخلغایتشرح
1واریز مبالغ شهریه تعیین شده (مندرج در اطلاعيه امورمالی) برای صدور مجوز مالی انتخاب واحد27 شهریور   1402مطابق اطلاعیه  امور مالی
2اعلام عمومی برنامه (روز و ساعت دروس ارائه شده نیمسال)48 ساعت قبل از انتخاب واحد——–قابل مشاهده در پروفایل دانشجو ( بخش گروه های ارائه شده) برای برنامه ریزی بهتردانشجويان قبل از زمان انتخاب واحد
3انتخاب واحد مقطع کارشناسی ارشددوشنبه  سوم مهردوشنبه سوم مهربه صورت اینترنتی برای دانشجویان تمامی رشته ها  کارشناسی ارشد  از 9 صبح الی 14عصر
4انتخاب واحد مقاطع کاردانی و کارشناسیدوشنبه  سوم مهردوشنبه  سوم مهربه صورت اینترنتی برای دانشجویان تمامی رشته ها ی کاردانی و کارشناسی از 14 صبح الی 20 عصر
5انتخاب واحد با تأخیربرای  دانشجویان انتخاب واحد نکردهسه شنبه  چهارم مهراز ساعت 10 تا 18  به صورت اينترنتي ودر صورت وجود ظرفیت در لیست گروه ها  با زمان بندی اعلامی
6شروع وپایان کلاسهای نیمسالپنجشنبه ششم مهرماه21 دی ماهمدت کلاسها 16 هفته آموزشی , می باشد.
7حذف و اضافهدوشنبه 7 مهر ماه به صورت اینترنتی واز ساعت 9 صبح الی18
8حذف اضطراری6 آذر ماه9 آذر ماه 
9اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز توسط اساتید7 دی ماه21 دی ماهدانشجویان غایب، از حضور در جلسه امتحان محروم خواهند بود
10شروع امتحانات پایان ترم23 دی ماه  

برنامه جلسات دفاع  از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی در روز 5 شنبه  مورخ30 شهریور ماه

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی  ارشد روانشناسی عمومی  در روز5شنبه مورخ 30 شهریور به شرح ذیل در کلاس ۲۰۳ برگزار خواهند شد

 جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهره شفیع خانی  به راهنمایی خانم دکتر شیری و  داوری آقای  دکتر دوستی و خانم  دکتر حسن پور از ساعت 10 صبح

جلسه دفاع از پایان نامه  خانم خدیجه قلباروند  به راهنمایی خانم دکتر شیری داوری آقای  دکتر دوستی و خانم  دکتر حسن پور از ساعت 11صبح

جلسه دفاع از پایان نامه  اقای سیدحسن موسوی روانشناسی  به راهنمایی خانم دکتر صراف  وداوری آقای دکتر دوستی و خانم  دکتر شیری از ساعت 12صبح

برنامه جلسات دفاع  از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی در روز 4 شنبه  مورخ29 شهریور ماه

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی  ارشد مدیریت  ورزشی    در روز4شنبه مورخ ۲9 شهریور به شرح ذیل در کلاس ۲۰۳ برگزار خواهند شد

جلسه دفاع از پایان نامه آقای حامد حیدری  به راهنمایی خانم دکتر سلیمی و  داوری آقای دکتر مرتضوی و خانم  دکتر انت از  ساعت 14

جلسه دفاع از پایان نامه خانم رز آزادی  به راهنمایی خانم دکتر سلیمی  و  داوری آقای دکتر مرتضوی وخانم  دکتر انت  از ساعت 15

برنامه جلسات دفاع  از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشدحقوق خصوصی در روز سه شنبه  مورخ ۲8 شهریور ماه

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی  ارشد حقوق خصوصی   در روزسه شنبه مورخ 28 شهریور به شرح ذیل در کلاس ۲۰۳ برگزار خواهند شد

   جلسه  دفاعیه آقای علی محمودی  به راهنمایی  استاد  خانم دکتر مطیعی  و داوی  خانم ها  دکتر عنایتی و دکتر عطاری از ساعت 8 صبح

جلسه  دفاعیه خانم نفیسه میرایی آشتیانی    به راهنمایی استاد  اقای دکتر اختری  و داوری خانم ها  دکتر مطیعی و دکتر عطاری از ساعت 9 صبح

جلسه  دفاعیه آقای فرشید پورفرخ     به راهنمایی  اقای دکتر اختری و  داوری خانم ها دکتر مطیعی و دکتر عطاری از ساعت 10 صبح