images (4)

دانشجویان علوم ورزشی

قابل توجه دانشجویان علوم ورزشی که در ترم جاری دروس عملی دو و میدانی را با دکتر امینیان روزهای سه شنبه )شرکت نموده اند امتحان این درس در روز17 بهمن برگزار خواهند شد

دیدگاه ها بسته شده اند.