اعلام برنامه حذف و اضافه دانشجویان کارشناسی در روز چهارشنبه 10 اسفند ماه

تمام  دانشجویان مقاطع کارشناسی و کاردانی  که در فرصت مقرر  انتخاب واحد نموده اند و تمایل به تغییر در واحدهای خود( حذف و یا اضافه کردن واحد درسی ) دارند می توانند در  روز4شنبه   10 اسفند ماه از ساعت 10 صبح لغایت ساعت19 عصر با مراجعه به سایت تغییرات مورد نظر را در واحد های انتخابی خود اعمال نمایند

نظر به ارایه برخی واحدهای درسی جدید و اعمال تغییرات در برخی گروههای درسی و اجازه مواردی استثنا برای هم نیاز کردن دروس پیش نیازی   از سوی گروههای آموزشی  به تمام دانشجویان توصیه می شود  ابتدا حتما لیست گروههای درسی ارائه شده  را در روز چهارشنبه  مشاهده و سپس در صورت تمایل نسبت به حذف و اضافه اقدام نمایند

 دانشجویان جهت حذف و اضافه اینترنتی  می بایست از زیرگزینه حذف و اضافه در گزینه انتخاب واحد و حذف و اضافه وارد شوند ضمنا دانشجویانی که تاکنون انتخاب واحد نکرده اند باید حداکثر تا روز چهارشنبه 10 اسفند ماه  با مراجعه به کارشناس رشته خود تعیین  تکلیف نمایند بعد از این تاریخ  تمامی  دانشجویان انتخاب واحد نکرده به عنوان انصراف از تحصیل بدلیل عدم مراجعه محسوب خواهند شد              

index

.برنامه جلسه دفاع  از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی در تاریخ یک شنبه 7 اسفند

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد یوسف طاهری پور دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی به راهنمایی استاد دکتر اسماعیلی روز یکشنبه 7 اسفند از ساعت 8:15 در کلاس203 برگزار خواهد شد

 • برنامه جلسات دفاع  از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشددر تاریخ های چهارشنبه3 اسفند و پنجشنبه 4 اسفندماه..
 • جلسه دفاع خانم سمیه سلطانی دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی به راهنمایی استاد دکتر فروتن روز چهارشنبه  3 اسفند از ساعت 13 در کلاس203 برگزار میگردد.
 • جلسه دفاع  خانم ونوس قوامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی بالینی به راهنمایی استاد دکتر امینیان روز پنجشنبه 4 اسفند از ساعت 13در کلاس203 برگزار میگردد

 • جلسه دفاع خانم  معصومه معتمدی  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت  به راهنمایی استاد دکتر حمیدی روز یکشنبه  30بهمن  از ساعت 8 در کلاس203 برگزار میگردد
 • جلسه دفاع خانم  نیره وفایی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت  به راهنمایی استاد دکتر حمیدی روز یکشنبه  30بهمن  از ساعت 9 در کلاس203 برگزار میگردد

      جلسه دفاع از پایان نامه خانم مینا رضی پور دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی به راهنمایی استاد خانم دکتر مطیعی روز دوشنبه 1 اسفند از ساعت  10 در کلاس203 برگزار میگردد

جلسه دفاع  از پایان نامه آقای اکبرحاجی حسنی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی به راهنمایی استاد خانم دکتر مطیعی روز دوشنبه 1 اسفند از ساعت 11 در کلاس203 برگزار میگردد

اطلاعیه های مهم واحدهای درسی و امور کلاس ها

درس متون فقه (1) رشته حقوق از هفته آینده به جای روز های یکشنبه اعلام شده قبلی در روز های سه شنبه از ساعت 15 با استاد آقای فلاح گر برگزار خواهد شد

کلاس های  زیر در تاریخ  5  شنبه یازدهم   اسفند ماه تشکیل نخواهند شد

1-         تمامی کلاس های استاد  خانم  دکتر آنت   رشته مدیریت  ورزشی

2-      تمامی کلاس های استاد  خانم  دکتر سلیمی    رشته مدیریت  ورزشی

3-      تمامی کلاس های استاد  خانم  دکتر ناصرزاده    رشته  ایمنی صنعتی

4-      تمامی کلاس های استاد  آقای کاکاوند    رشته ایمنی صنعتی

سایر کلاس های  این روز مطابق برنامه  برگزار خواهند شد

بجز کلاس بیوشیمی و تغذیه ورزشی   ..ساعت 17 کلیه کلاس های روز سه شنبه 9 اسفند ماه برگزار خواهند شد ضمنا کلاس های اعلامی برای   استاد فتوحی  در رشته طراحی صنعتی در روزهای سه شنبه برگزار نمی شود و روز و ساعت جدید این کلاس ها متعاقبا اعلام خواهند شد       

اعلام کلاس هایی  که در تاریخ دوشنبه  8  اسفند ماه تشکیل نخواهند شد

**کلاس های  زیر بدلیل نداشتن حدنصاب دانشجو در تاریخ دوشنبه  8  اسفند ماه تشکیل نخواهند شد ( تکلیف این کلاس ها بعد از حذف و اضافه  در تاریخ 11 اسفند اعلام خواهد شد )

1-هندسه  1                                استاد ……           ساعت  14

2- بهایابی ( حسابداری صنعتی ) 1   استاد آقای اصغری    ساعت 16:30

3- حسابداری ابزار و عقود    استاد خانم دکتر منجم    ساعت 15:30

4- مدیریت سرمایه گذاری  استاد خانم دکتر منجم    ساعت 17:30

5-پروژه طراحی 6  استاد خانم دکتر عظیمی ساعت 8

6–زبان تخصصی مدیریت  1 و 2 استاد خانم  نجفی  ساعت 8 صبح

سایر کلاس های  این روز مطابق برنامه  برگزار خواهند شد

زمان شروع کلاس تربیت بدنی (1) بعد از حذف و اضافه بوده و متعاقبا اعلام خواهد شد

کلاس های  زیر بدلیل نداشتن حدنصاب تشکیل در تاریخ یکشنبه  7  اسفند ماه تشکیل نخواهند شد ( تکلیف این کلاس ها بعد از حذف و اضافه  در تاریخ 11 اسفند اعلام خواهد شد )

1-حسابرسی  یک  استاد خانم رمضانی   ساعت 8 صبح

2-سازمان های پولی و مالی استاد خانم  نجفی  ساعت 8 صبح

3-اخلاق حرفه ای در مدیریت    استادآقای  آذری    ساعت 10:30صبح

4-مدیریت منابع انسانی   استاد خانم صیرفی     ساعت 14

5– مالیاتی  (2) استاد  اقای  عطیفه    ساعت16:30

-6- متون فقه (1)فقه معاملات   استاد …… ساعت16:30

زمان شروع کلاس تربیت بدنی (1) بعد از حذف و اضافه بوده و متعاقبا اعلام خواهد شد

***ضمنا  بنا به اعلام استاد  خانم چرخچیان کلاس های ایشان نیز در رور یکشنبه 7  اسفند برگزار نخواهند شد

سایر کلاس های  این روز مطابق برنامه  برگزار خواهند شد

کلاس های  زیر بدلیل نداشتن حدنصاب تشکیل در تاریخ  5  شنبه چهارم  اسفند ماه تشکیل نخواهند شد

 1. تمامی کلاس های استاد خانم  دکتر آنت   رشته مدیریت  ورزشی
 2. تمامی کلاس های استاد خانم  دکتر سلیمی    رشته مدیریت  ورزشی
 3. تمامی کلاس های استاد خانم  دکتر ناصرزاده    رشته  ایمنی صنعتی
 4. تمامی کلاس های استاد آقای کاکاوند    رشته ایمنی صنعتی
 5. کلاس  استاد آقای دکتر حمیدی    رشته   روانشناسی

سایر کلاس های  این روز مطابق برنامه  برگزار خواهند شد


کلاس های  زیر بدلیل نداشتن حدنصاب تشکیل در تاریخ سه  شنبه   دوم  اسفند ماه تشکیل نخواهند شد

 1. روش تحقیق   استاد خانم صیرفی    ساعت 14
 2. پروژه طراحی صنعتی 8(بیونیک)  استاد فتوحی  ساعت 14
 3. بیوشیمی و تغذیه ورزشی   استاد ……ساعت 17
 4. متون فقه (2)   استاد دکتر حق شناس    ساعت  14      

زمان شروع کلاس تربیت بدنی (1) بعد از حذف و اضافه بوده و متعاقبا اعلام خواهد شد

سایر کلاس های  این روز مطابق برنامه  برگزار خواهند شد

بنا به اعلام اساتید مربوطه کلاس های زیر فردا یکم اسفند ماه برگزار نخواهند شد کلیه کلاس های خانم دکتر عنایتی (گروه حقوق) کلاس خانم مافی ( گروه طراحی صنعتی )

هم چنین کلاس های  زیر بدلیل نداشتن حدنصاب تشکیل در تاریخ دو شنبه    اول اسفند ماه ماه تشکیل نخواهند شد

1-پروژه طراحی 6  استاد خانم دکتر عظیمی ساعت 8

2-زبان تخصصی مدیریت  1 و 2 استاد خانم  نجفی  ساعت 8 صبح

3-آیین دادرسی کیفری 2  استاد خانم صادقپور    ساعت 10 صبح

4-حسابداری ابزار و عقود    استاد خانم دکتر منجم    ساعت 15:30

5-کیفر شناسی     استاد آقای مجتبوی  ساعت 16

6-  بهایابی (صنعتی ) 1   استاد آقای اصغری    ساعت 16:30

7-مواد و روش های ساخت (1)   استاد خانم پیر جماعت

8-معادلات دیفرانسیل  استاد آقای طالشی   ساعت 17:30

9- مدیریت سرمایه گذاری  استاد خانم دکتر منجم    ساعت 17:30

سایر کلاس های  این روز مطابق برنامه  برگزار خواهند شد

زمان شروع کلاس تربیت بدنی (1) بعد از حذف و اضافه بوده و متعاقبا اعلام خواهد شد

کلاس های  زیر بدلیل نداشتن حدنصاب تشکیل در تاریخ یکشنبه  30 بهمن ماه تشکیل نخواهند شد

1-حسابرسی  یک  استاد خانم رمضانی   ساعت 8 صبح

2-سازمان های پولی و مالی استاد خانم  نجفی  ساعت 8 صبح

3-اخلاق حرفه ای در مدیریت    استادآقای  آذری    ساعت 10:30صبح

4- پژوهش عملیاتی دو   استاد خانم چرخچیان   ساعت 14

5-مدیریت منابع انسانی   استاد خانم صیرفی     ساعت 14

6- متون فقه (1)   استاد…..   ساعت 16:30

7-حسابداری مالیاتی   استاد  اقای  عطیفه    ساعت16:30

سایر کلاس های  این روز مطابق برنامه  برگزار خواهند شد

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس های اساتید ذیل در روز پنجشنبه 27 بهمن برگزار نخواهند شد خانم دکتر امینیان ( گروه تربیت بدنی) خانم دکتر آنت (گروه تربیت بدنی) خانم دکتر سلیمی (گروه تربیت بدنی) اقای دکتر دوستی (گروه روانشناسی ) خانم حسینی نیا (گروه روانشناسی) اقای دکتر حمیدی (گروه روانشناسی) دکتر ناصرزاده ( گروه ایمنی ) اقای کاکاوند(گروه ایمنی )

index

برنامه  جلسات دفاع  از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد در تاریخ های 27 بهمن و یکم اسفندماه…

 • جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهدیه فدایی بیورزنی دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی به راهنمایی استادآقای دکتر صادقی روز پنجشنبه 27 بهمن  از ساعت 10در کلاس203 برگزار میگردد
 • جلسه دفاع از پایان نامه خانم فهیمه صفری سکزابادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی به راهنمایی استادآقای دکتر صادقی روز پنجشنبه 27 بهمن از ساعت  11در کلاس203 برگزار میگردد
 • جلسه دفاع از پایان نامه خانم شبنم کرد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی به راهنمایی استادآقای دکتر  بیات روز پنجشنبه 27 بهمن از ساعت 12 در کلاس203 برگزار میگردد
 • جلسه دفاع از پایان نامه خانم مینا رضی پور دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی به راهنمایی استاد خانم دکتر مطیعی روز دوشنبه 1 اسفند از ساعت  10 در کلاس203 برگزار میگردد
 • جلسه دفاع  از پایان نامه آقای اکبرحاجی حسنی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی به راهنمایی استاد خانم دکتر مطیعی روز دوشنبه 1 اسفند از ساعت 11 در کلاس203 برگزار میگردد

راهنمای مراحل انتخاب واحداینترنتی

مراحل انتخاب واحداینترنتی:

 1. از گزینه انتخاب واحدو حذف و اضافه زیر گروه انتخاب واحد را کلیک نمایید.
 • با کليک بر روی گزینه نمایش گروه ها ترم جاری    صفحه دیگری  باز میشود که لیست دروس ارائه شده ترم  رانمایش میدهد ودانشجو می تواند با انتخاب درس های مورد نظر (ابتدا بر روی مربع سمت راست  هر درس تیک بزنید) و سپس کلیک روی گزینه     ثبت دروس انتخاب شده     آن درس را انتخاب نماید.
 • در پنجره جدید واحد های انتخاب شده دانشجو نمایش داده میشود.دروسی که با عنوان (   درس با موفقیت ثبت گردید  )  نمایش داده میشوند به انتخاب واحد دانشجو منتقل  شده و دروسی که فاقد این عبارت می باشند انتخاب نگردیده اند. و می بایست مجددا انتخاب واحد انجام گردد.(   لطفا به پیغام های سیستم   مانند پیشنیاز پاس نشده است ، تداخل کلاس وجود دارد و….. توجه گردد.)
 • در صورتی که تمایل به حذف درس درحین انتخاب واحد دارید حتما می بایست گزینه  نمایش انتخاب واحد  را در پایین صفحه ای که گروههای درسی نمایش داده می شوند کلیک نموده زمانی که انتخاب واحد شما نمایش داده شد مربع کنار درس انتخاب شده را تیک زده و گزینه  حذف  را انتخاب کنید .
 • نظربه اینکه برای مساعدت به دانشجویان به تمام دانشجویان اجازه داده خواهد شد.مجدد در صورت تمایل تغییرات مورد نظر را در واحدهای خود بعمل آورند لذا نیازی به کلیک (فشردن)گزینه ثبت نهایی نیست و توجهی به پیام ثبت شده در این قسمت ننمایید.
 • پس از اتمام  مراحل می توانید از گزینه   کارنامه و برنامه هفتگی   و زیرگروه    برنامه هفتگی    انتخاب واحد خودرا ملاحظه نموده و توصیه می گردد پرینت اینترنتی یا تصویرآن را تهیه نمایید.

نحوه مشاهده گروه های درسی نیمسال دوم و نمرات نیمسال اول

دانشجویان گرامی از این تاریخ می توانند با مراجعه به پروفایل خود از بخش گروه های درسی ارائه شده در ترم جاری در زیر گزینه کارنامه و برنامه هفتگی لیست دروس ارائه شده در نیمسال دوم 1401- 1400 ( ترم بهمن )را مشاهده  و قبل از  زمان انتخاب واحد با اخذ مشاوره از مدیران گروه برنامه ریزی مناسب انجام دهند 

 ضمنا از این تاریخ برای مشاهده نمرات نیمسال اول بعد از انتخاب گزینه کارنامه ترم جاری در قسمت بالای صفحه گزینه گروه های نیمسال قبل را انتخاب نمایید تا دروس و نمرات نیمسال اول 1401 مشاهده گردند

index

زمان بندی انتخاب واحد و تاریخ شروع کلاس های نیمسال دوم (بهمن )۱۴۰۱

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند با توجه به تقویم اموزشی   زمان بندی واریز شهریه و انتخاب واحد و شروع کلاس های نیمسال دوم (بهمن )۱۴۰۱  به شرح ذیل می باشد

 • واریز شهریه  از ۳ بهمن  لغایت ۱۹ بهمن ماه مطابق اطلاعیه امور مالی
 • انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد  پنج شنبه  ۲۰ بهمن
 • انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان کارشناسی ارشد  سه شنبه  25 بهمن( برای دانشجویانی که در مهلت مقرر اتتخاب واحد نکرده اند )
 • انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی    ۲ شنبه ۲۴   بهمن
 • انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان کارشناسی 4شنبه  26 بهمن( برای دانشجویانی که در مهلت مقرر اتتخاب واحد نکرده اند )
 • شروع کلاس ها از۵ شنبه ۲۷  بهمن ماه