برنامه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی در روز ۴ شنبه  مورخ 10 آبان ماه

اخباراطلاعیه

جلسه دفاع  از پایان نامه آقای کمیل حاتم خانی   دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی   به راهنمایی  خانم دکتر علیجانی   و داوری آقایان  دکتر خلخالی و دکتر مرتضوی در روزچهارشنبه مورخ 10 آبان از ساعت 13در کلاس۲۰۳ برگزار خواهد شد

روز و ساعت برگزاری کلاس های عملی درس ورزش یک (تربیت بدنی 2)

برنامه برگزاری کلاس های ورزش یک (تربیت بدنی 2)

به اطلاع دانشجویان  دختر   که در ترم جاری درس ورزش یک ( تربیت بدنی 2)(گروه 1006 )   را اخذ نموده اند می رساند    دو گروه کلاس عملی    تنیس روی میز  از روز دوشنبه 15 آبان ماه به شرح زیر برگزار  خواهند شد  لذا دانشجویانی که تمایل به گذرانیدن این درس را دارند  برای ثبت نام حداکثر تا 11 آبان  به اموزش مراجعه نمایند  توضیح اینکه دانشجویان برای این درس می توانند به اختیار خود رشته عملی مورد نظر را انتخاب نمایند و طی روز های اینده رشته های ورزشی دیگر هم ارایه و اعلام خواهند شد

گروه اول   روز های  دو شنبه  از ساعت 8:30 صبح    با تدریس استاد خانم  بیگ     محل برگزاری سالن طبقه زیر زمین موسسه  

 گروه دوم   روز های  دو شنبه  از ساعت 10 صبح    با تدریس استاد خانم  بیگ     محل برگزاری سالن طبقه زیر زمین موسسه  

 دانشجویانی که این دروس را انتخاب ولی با برنامه اعلامی امکان شرکت  در کلاس را ندارند باید  منظر اعلام گروههای جدید باشند  ضمنا دانشجویانی که در ترم های قبل  این در س را انتخاب ولی تا کنون در کلاس ها شرکت نکرده اند در صورتی که امکان حضور مطابق برنامه را دارند می توانند با مراجعه به کارشناس آموزش هماهنگی لازم برای حضور در کلاس را انجام  دهند   

برنامه جلسه دفاع  از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق خصوصی در روز ۴ شنبه  مورخ 3 آبان ماه

جلسه دفاع  از پایان نامه آقای محمد دولت دوست دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق   به راهنمایی  خانم دکتر مطیعی  و داوری خانم هادکتر ضیایی و دکتر قلندری در روزچهارشنبه مورخ 3 آبان از ساعت 14:30 در کلاس۲۰۳ برگزار خواهد شد

روز و ساعت برگزاری کلاس های عملی درس تربیت بدنی 1

به اطلاع دانشجویانی  که در ترم جاری درس تربیت بدنی ۱(گروههای 1005 و 1051 )   را اخذ نموده اند می رساند   کلاس های عملی  ازشنبه 13 آبان ماه به شرح زیر برگزار  خواهند شد

تربیت بدنی یک  پسران  روز های شنبه  از ساعت 10:30 صبح    با تدریس استادآقای   شیشه گرها  محل برگزاری سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی الغدیر   جلسه اول شنبه 13   آبان ماه 

 تربیت بدنی یک  دختران روز های سه  شنبه  از ساعت   14 ظهر با تدریس   استاد خانم  بیگ     محل برگزاری سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی الغدیر   جلسه اول  سه شنبه 16   آبان ماه

 دانشجویانی که این دروس را انتخاب ولی با برنامه اعلامی امکان شرکت  در کلاس را ندارند باید برای تعیین تکلیف حداکثر تا 8 آبان ماه  به کارشناس  اموزش  مراجعه  کنند ضمنا دانشجویانی که در ترم های قبل  این در س را انتخاب ولی تا کنون در کلاس ها شرکت نکرده اند در صورتی که امکان حضور مطابق برنامه را دارند می توانند با مراجعه به کارشناس آموزش هماهنگی لازم برای حضور در کلاس را انجام  دهند   

برنامه جلسه دفاع  از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق خصوصی در روز ۴ شنبه  مورخ 26 مهر ماه

جلسه دفاع  از پایان نامه خانم حانیه شکوری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق   به راهنمایی  اقای دکتر کشاورز و داوری خانم ها   دکتر مطیعی و دکتر قلندری در روزچهارشنبه مورخ 26مهراز ساعت 13:30 در کلاس203 برگزار میگرددخواهد شد