download (2)

اطلاعیه های اداری مالی

دانشجویان عزیز
  از انجایی  که  در ترم جاری به روال  ترم های قبلی  با در نظر گرفتن شرایط موجود و مساعدت هیات محترم  رییسه و هیات  موسس، شهریه  دانشجویان متقاضی تقسیط شده ، و دانشجویان متعهد گردیده اند  قبل از امتحانات پایان ترم نسبت به تسویه ویا تعیین تکلیف  بدهی خود اقدام نمایند
  لازم است  دانشجویان بدهکار تا قبل از 15 دی ماه   اقدام لازم برای پرداخت بدهی خود بعمل آورند  بدیهی است در صورت عدم پرداخت ، امکانات  استفاده از خدمات سایت ( به خصوص  مشاهده نمرات اعلامی ، اعتراض احتمالی به نمرات اعلام شده و……) برای آنها میسر نبوده و مسئولیت عواقب بعدی  برعهده   خود دانشجو خواهد بود

download (6)

دانشجویان تربیت بدنی

قابل توجه دانشجویان درس ورزش 2 که در ترم جاری درس شطرنج را با خانم آذربایجانی روزهای یکشنبه )شرکت نموده اند امتحان این درس در روز5 دی برگزار خواهند شد

images (4)

دانشجویان علوم ورزشی

قابل توجه دانشجویان علوم ورزشی که در ترم جاری دروس عملی دو و میدانی را با دکتر امینیان روزهای سه شنبه )شرکت نموده اند امتحان این درس در روز17 بهمن برگزار خواهند شد