اسامی  دانشجویان  محروم  از امتحان  بدلیل  غیبت غیر مجاز  ( تبصره  ماده ۶ آیین نامه آموزشی)…

درس زبان مقدماتی استاد کاکاوند    دانشجویان با کاربری های ۱۰۳۴۸-۱۰۳۰۰-۹۸۴۸-۱۰۳۵۱ درس انقلاب اسلامی ایران   استاد درودی   دانشجویان با کاربری های   ۹۸۲۹-۹۸۴۱

تحلیل رفتار جهانگردی   استاد دکتر رضائی      دانشجو با کاربری    ۱۰۱۰۱ روانشناسی  یادگیری استاد حسینی نیا   دانشجویان با کاربری های   ۱۰۰۷۱-۱۰۰۵۳

آمار استنباطی  استاد طالشی     دانشجویان با کاربری های  ۹۸۱۰–۱۰۰۵۳

آمار توصیفی  استاد طالشی       دانشجو با کاربری    ۱۰۲۸۸

آمار کاربردی در جهانگردی   دانشجو با کاربری   استاد طالشی     ۱۰۰۵۴

آمار و کاربرد آن در مدیریت   استاد طالشی     دانشجویان با کاربری های   ۹۲۱۴-  ۱۰۳۵۵

آمار و احتمالات استاد طالشی     دانشجویان با کاربری های    ۱۰۳۶۹–۱۰۳۳۴

درس حقوق جزای اختصاصی ۳  استاد دکترعنایتی      دانشجویان با کاربری های  ۱۰۳۵۹-۱۰۰۵۱-۱۰۰۴۰

درس حقوق جزای اختصاصی ۲  استاددکتر عنایتی      دانشجویان با کاربری های۱۰۳۵۹—۱۰۳۷۲

درس احکام کسب و کارچها رشنبه ساعت ۱۴    استاد اله یاری      دانشجویان با کاربری های۹۵۰۵      –   ۹۶۵۴ -۹۸۷۳  -۱۰۳۶۷-   ۱۰۰۹۲   -۱۰۰۸۴-۱۰۳۷۳—– ۱۰۳۵۵—–۱۰۲۱۸—–۱۰۲۶۰

درس روش تحقیق   سه شنبه  ساعت  ۱۴   استاد   صیرفی     دانشجویان با کاربری های ۹۶۵۴——۱۰۳۶۷—-۱۰۳۶۰—۹۲۱۴  -۱۰۳۷۳—-۱۰۳۵۵    

درس منابع انسانی     یک شنبه  ساعت  ۱۴   استاد   صیرفی     دانشجویان با کاربری های ۱۰۳۶۷—–۱۰۳۶۰

درس تفسیر قران    دو شنبه  استاد   توفیقی دانشجویان با کاربری های ۹۸۲۴—۱۰۳۶۹—۹۸۵۴—-۱۰۳۶۰

درس تاریخ تحلیلی    سه  شنبه  استاد  توفیقی دانشجویان با کاربری های ۹۸۲۹-۹۸۰۷-۱۰۳۲۰-۹۸۲۸

درس اندیشه ۲   سه شنبه  استاد   توفیقی          دانشجو با کاربری۹۸۲۹ دروس  اخلاق اسلامی  – اندیشه اسلامی  — دانش خانواده استاد خانم کردی   دانشجو با کاربری     ۱۰۲۸۸

امکان صدور مجوز دفاع از پایان نامه حداقل ۶ ماه پس از تصویب نهایی پروپوزال

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد  تمام رشته ها می رساند بنا به مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی مجوز دفاع از پایان نامه حداقل ۶ ماه بعد از تصویب نهایی پروپوزال برای دانشجو صادر خواهد شد لذا به همه دانشجویان در مرحله انجام پایان نامه تاکید می گردد ضمن مطالعه دقیق مراحل اجرایی اقدامات لازم را برای تحویل به  موقع  پروپوزال  انجام دهند

تاکید معاونت آموزشی  به  دانشجویان برای شرکت در نظرسنجی از اساتید

دانشجوی عزیز: با توجه به نقش بسیارمهم شما در ارزیابی کیفی فعالیتهای آموزشی دانشگاه ,تقاضا می شود  بامراجعه به سایت و از طریقه گزینه نظر سنجی در زیر گروه امکانات با انجام  ارزشیابی  دقیق  اساتید  و ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب در بخش زیر سوالات ، ما را در جهت بهبود برنامه ریزی و بالابردن کیفیت علمی و آموزشی دانشگاه و رفع نواقص و کاستی ها یاری رسانید. لازم بذکر است که پاسخهای شما بدون ثبت اطلاعات فردی-دانشجویی ذخیره گردیده و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

الزام دانشجویان برای دريافت  و به همراه داشتن کارت  شرکت در آزمون دارای شماره صندلی برای حضور در امتحانات پايان ترم…….

دانشجویان  می بایست برای حضور درجلسات آزمون پایان ترم کارت شرکت در آزمون  که در ان  شماره صندلی برای هر ازمون درج شده را  دريافت و  در جلسات  امتحان همراه داشته باشند.

نحوه  دریافت کارت  شرکت در آزمون

 از روزدوشنبه 22 خرداد  ماه1402 جهت دريافت کارت شرکت در آزمون ،بعد از ورود به پروفايل خود از گزينه امکانات ،زير گروه کارت ورود به جلسه آزمون را انتخاب و کارت شرکت در آزمون را پرینت بگیرید و دقت کنید تمام دروس انتخابی شما در کارت مشاهده و برای تمام دروس تاریخ و ساعت امتحان و شماره صندلی مشخص شده باشد .در صورت  مشاهده هر نوع مغایرت سریعا به کارشناسان آموزش  مراجعه نمایید

در صورت مواجهه با پیام  وضعیت شما بدهکار می باشد می بایستبا مراجعه به امور مالی  نسبت به تعیین تلیف  بدهی خود اقدام کنید  همراه داشتن کارت در تمام آزمون ها الزامی است

لیست   اسامی  دانشجویان  محروم  از امتحان  بدلیل  غیبت غیر مجاز  ( تبصره  ماده ۶ آیین نامه آموزشی)( به تاریخ  22خرداد ماه )این لیست با اعلام اسامی از طرف اساتید به روزرسانی خواهد شد

درس زبان مقدماتی استاد کاکاوند    دانشجویان با کاربری های 10348-10300-9848-10351 درس انقلاب اسلامی ایران   استاد درودی   دانشجویان با کاربری های   9829-9841

تحلیل رفتار جهانگردی   استاد دکتر رضائی      دانشجو با کاربری    10101 روانشناسی  یادگیری استاد حسینی نیا   دانشجویان با کاربری های   10071-10053 

آمار استنباطی  استاد طالشی     دانشجویان با کاربری های  9810–10053

آمار توصیفی  استاد طالشی       دانشجو با کاربری    10288

آمار کاربردی در جهانگردی   دانشجو با کاربری   استاد طالشی     10054

آمار و کاربرد آن در مدیریت   استاد طالشی     دانشجویان با کاربری های   9214-  10355

آمار و احتمالات استاد طالشی     دانشجویان با کاربری های    10369–10334

درس حقوق جزای اختصاصی ۳  استاد دکترعنایتی      دانشجویان با کاربری های  ۱۰۳۵۹-۱۰۰۵۱-۱۰۰۴۰

درس حقوق جزای اختصاصی ۲  استاددکتر عنایتی      دانشجویان با کاربری های۱۰۳۵۹—۱۰۳۷۲

درس احکام کسب و کارچها رشنبه ساعت ۱۴    استاد اله یاری      دانشجویان با کاربری های۹۵۰۵      –   ۹۶۵۴ -۹۸۷۳  -۱۰۳۶۷-   ۱۰۰۹۲   -۱۰۰۸۴-۱۰۳۷۳—– ۱۰۳۵۵—–۱۰۲۱۸—–۱۰۲۶۰

درس روش تحقیق   سه شنبه  ساعت  ۱۴   استاد   صیرفی     دانشجویان با کاربری های ۹۶۵۴——۱۰۳۶۷—-۱۰۳۶۰—۹۲۱۴  -۱۰۳۷۳—-۱۰۳۵۵     

درس منابع انسانی     یک شنبه  ساعت  ۱۴   استاد   صیرفی     دانشجویان با کاربری های ۱۰۳۶۷—–۱۰۳۶۰

درس تفسیر قران    دو شنبه  استاد   توفیقی دانشجویان با کاربری های ۹۸۲۴—۱۰۳۶۹—۹۸۵۴—-۱۰۳۶۰

درس تاریخ تحلیلی    سه  شنبه  استاد  توفیقی دانشجویان با کاربری های ۹۸۲۹-۹۸۰۷-۱۰۳۲۰-۹۸۲۸

درس اندیشه ۲   سه شنبه  استاد   توفیقی          دانشجو با کاربری۹۸۲۹ دروس  اخلاق اسلامی  – اندیشه اسلامی  — دانش خانواده استاد خانم کردی   دانشجو با کاربری     ۱۰۲۸۸

اطلاعیه مهم در خصوص امکان صدور مجوز دفاع از پایان نامه حداقل 6 ماه پس از تصویب نهایی پروپوزال

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند بنا به مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی مجوز دفاع از پایان نامه حداقل 6 ماه بعد از تصویب نهایی پروپوزال برای دانشجو صادر خواهد شد لذا به همه دانشجویان در مرحله انجام پایان نامه تاکید می گردد ضمن مطالعه دقیق مراحل اجرایی اقدامات لازم را برای تحویل به  موقع  پروپوزال  انجام دهند