تعطیلی تمامی فعالیت های اداری و آموزشی دانشگاه در روزهای شنبه 26 /یکشنبه 27 و دو شنبه 28 اسفند ماه

به اطلاع  تمامی  اساتید دانشجویان و مراجعه کنند گان محترم می رساند بنا به تصویب هیات رئیسه دانشگاه  تمامی فعالیت های اداری و آموزشی  دانشگاه  در روزهای شنبه 26   /یکشنبه 27 و دو شنبه 28 اسفند ماه 1402 تعطیل  بوده و جبرانی مربوط به کلاس های اموزشی  این روزها با هماهنگی اساتید با دانشجویان  برگزار خواهد شد

برنامه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی   در روز دوشنبه 21 اسفند ماه

جلسه دفاع از پایان نامه اقای حسینعلی کاتبی فر دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق به راهنمایی  خانم دکتر عطاری و راهنمایی خانم ها دکتر عنایتی و دکتر مطیعی در روز دوشنبه مورخ 21 اسفند از ساعت  8:30 در کلاس203 برگزار میگردد

برنامه جلسات دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت (دولتی- جهانگردی- بازرگانی)   در روز یکشنبه۲۰ اسفند ماه

جلسه دفاع  از پایان نامه خانم فاطمه اقاعلیخانی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  به راهنمایی  اقای دکتر حمیدی و داوری آقایان دکتر محرابی و دکتر سهراب بیگی در روزیکشنبه مورخ 20  اسفند از ساعت 8:30 در کلاس203 برگزار میگردد(داوران اقای

جلسه دفاع  از پایان نامه اقای کیهان چگینی بابایی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  به راهنمایی  اقای دکتر حمیدی  و داوری آقایان دکتر محرابی و دکتر سهراب بیگی روزیکشنبه مورخ 20  اسفند از ساعت 9:15 در کلاس203 برگزار میگردد

جلسه دفاع  از پایان نامه خانم اذر کوشا دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی به راهنمایی  اقای دکتر حمیدی  و داوری آقایان دکتر محرابی و دکتر سهراب بیگی روزیکشنبه مورخ 20  اسفند از ساعت 10 در کلاس203 برگزار میگردد

برنامه جلسات دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی   در روز یکشنبه20 اسفند ماه

جلسه دفاع از پایان نامه اقای حسن یعقوبی الموتی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق به راهنمایی  اقای دکتر کشاورزصفی ئی  و داوری خانمها دکتر مطیعی و دکترعطاری در روز یکشنبه  مورخ 20 اسفند از ساعت 12 در کلاس203 برگزار میگردد