لیست   اسامی  دانشجویان  محروم  از امتحان  بدلیل  غیبت غیر مجاز  ( تبصره  ماده 6 آیین نامه آموزشی)( تاریخ  21 اردیبهشت)این لیست با اعلام اسامی از طرف اساتید به روزرسانی خواهد شد.

 دانشجویان مشروحه ذیل در دروس اعلامی بدلیل غیبت غیر مجاز محروم از امتحان بوده و نمره صفر برایشان منظور خواهد شد(این لیست با اعلام اسامی از طرف اساتید به روزرسانی خواهد شد(

درس احکام کسب و کارچها رشنبه ساعت 14    استاد اله یاری       دانشجویان با کاربری های 9505      –   9654    -9873  -10367-   10092   -10084-10373—–  10355—–10218—–10260

درس روش تحقیق   سه شنبه  ساعت  14   استاد   صیرفی          دانشجویان با کاربری های  9654——10367—-10360—9214  -10373—-10355      

درس منابع انسانی     یک شنبه  ساعت  14   استاد   صیرفی          10367—–10360

درس تفسیر قران    دو شنبه  استاد   توفیقی        9824—10369—9854—-10360

درس تاریخ تحلیلی    سه  شنبه  استاد   توفیقی       9829-9807-10320-9828

درس اندیشه 2   سه شنبه  استاد   توفیقی        9829

دروس  اخلاق اسلامی  – اندیشه اسلامس — دانش خانواده  خانم کردی        10288

برچسب ها: بدون برچسب

نظر دهید

بخش های ضروری *