روز و ساعت برگزاری کلاس های عملی درس ورزش یک (تربیت بدنی 2)

برنامه برگزاری کلاس های ورزش یک (تربیت بدنی 2)

به اطلاع دانشجویان  دختر   که در ترم جاری درس ورزش یک ( تربیت بدنی 2)(گروه 1006 )   را اخذ نموده اند می رساند    دو گروه کلاس عملی    تنیس روی میز  از روز دوشنبه 15 آبان ماه به شرح زیر برگزار  خواهند شد  لذا دانشجویانی که تمایل به گذرانیدن این درس را دارند  برای ثبت نام حداکثر تا 11 آبان  به اموزش مراجعه نمایند  توضیح اینکه دانشجویان برای این درس می توانند به اختیار خود رشته عملی مورد نظر را انتخاب نمایند و طی روز های اینده رشته های ورزشی دیگر هم ارایه و اعلام خواهند شد

گروه اول   روز های  دو شنبه  از ساعت 8:30 صبح    با تدریس استاد خانم  بیگ     محل برگزاری سالن طبقه زیر زمین موسسه  

 گروه دوم   روز های  دو شنبه  از ساعت 10 صبح    با تدریس استاد خانم  بیگ     محل برگزاری سالن طبقه زیر زمین موسسه  

 دانشجویانی که این دروس را انتخاب ولی با برنامه اعلامی امکان شرکت  در کلاس را ندارند باید  منظر اعلام گروههای جدید باشند  ضمنا دانشجویانی که در ترم های قبل  این در س را انتخاب ولی تا کنون در کلاس ها شرکت نکرده اند در صورتی که امکان حضور مطابق برنامه را دارند می توانند با مراجعه به کارشناس آموزش هماهنگی لازم برای حضور در کلاس را انجام  دهند   

برچسب ها: بدون برچسب

نظر دهید

بخش های ضروری *