تاکید میگردد کلیه کلاسهای درسی مطابق تقویم آموزشی ازروزچهارشنبه 15 فروردین ماه تشکیل خواهند شد

تاکید میگردد کلیه کلاسهای درسی مطابق تقویم آموزشی ازروزچهارشنبه 15 فروردین ماه تشکیل خواهند شد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.