برنامه زمان بندی دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق و فیزیولوژی ورزشی در روز 5 شنبه 18 خرداد ماه

  • جلسه دفاع از پایان نامه آقای سعید سلیمانی  دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق  به راهنمایی اقای دکتر کشاورزصفی ئی  روز پنجشنبه مورخ 18 خرداد از ساعت 10:30 در کلاس203 برگزار میگردد
  • جلسه دفاع از پایان نامه اقای میلاد یوسفی  دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی به راهنمایی اقای دکتر صادقی  روز پنجشنبه مورخ 18 خرداد از ساعت 12 در کلاس203 برگزار میگردد
  • جلسه دفاع از پایان نامه خانم نرگس قلیچ افشار  دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی به راهنمایی اقای دکتر بی نیاز  روز پنجشنبه مورخ 18 خرداد از ساعت 13 در کلاس203 برگزار میگردد
برچسب ها: بدون برچسب

نظر دهید

بخش های ضروری *