برنامه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی در روز پنجشنبه  چهاردهم دی ماه

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مونا آشوری دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی به راهنمایی خانم دکتر آنت و داوری اساتید اقای دکتر مرتضوی و خانم دکتر سلیمی در روزپنجشنبه مورخ 14 دیماه از ساعت 14 در کلاس203 برگزار خواهد شد

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نعیمه استاد دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی به راهنمایی خانم دکتر آنت وداوری اساتید اقای دکتر مرتضوی و خانم دکتر سلیمی روز پنجشنبه مورخ 14 دیماه از ساعت 14 در کلاس203 برگزار خواهد شد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.