برنامه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی  در روز 2 شنبه  مورخ 29 آبان ماه

جلسه دفاع  از پایان نامه خانم سمیه عاقلی سیبنی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به راهنمایی  اقای دکتر حمیدی    و داوری آقایان  دکتر محرابی و دکتر سهراب بیگی در روز دو شنبه مورخ 29 آبان از ساعت 8:15در کلاس۲۰۳ برگزار خواهد شد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.