برنامه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشدفیزیولوژی ورزشی در روز پنج شنبه  مورخ ۱8 آبان ماه

جلسه دفاع  از پایان نامه آقای جمشید ابلو    دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی   به راهنمایی  آقایدکتر  بیات    و داوری خانم  دکتر امینیان و آقای دکتر بی نیاز در روزپنجشنبه مورخ هجدهم آبان از ساعت دوازده در کلاس۲۰۳ برگزار خواهد شد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.