برنامه جلسات دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت (دولتی- جهانگردی- بازرگانی)   در روز یکشنبه۲۰ اسفند ماه

جلسه دفاع  از پایان نامه خانم فاطمه اقاعلیخانی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  به راهنمایی  اقای دکتر حمیدی و داوری آقایان دکتر محرابی و دکتر سهراب بیگی در روزیکشنبه مورخ 20  اسفند از ساعت 8:30 در کلاس203 برگزار میگردد(داوران اقای

جلسه دفاع  از پایان نامه اقای کیهان چگینی بابایی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  به راهنمایی  اقای دکتر حمیدی  و داوری آقایان دکتر محرابی و دکتر سهراب بیگی روزیکشنبه مورخ 20  اسفند از ساعت 9:15 در کلاس203 برگزار میگردد

جلسه دفاع  از پایان نامه خانم اذر کوشا دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی به راهنمایی  اقای دکتر حمیدی  و داوری آقایان دکتر محرابی و دکتر سهراب بیگی روزیکشنبه مورخ 20  اسفند از ساعت 10 در کلاس203 برگزار میگردد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.