برنامه جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق    در روز پنج شنبه 12 بهمن ماه

جلسه دفاع  از پایان نامه اقای محمد جعفری  دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق    به راهنمایی خانم دکتر ضیایی    و داوری اساتید خانم ها  دکترعنایتی و دکترقلندری  روزپنجشنبه مورخ 12 بهمن از ساعت ۱۰:1۵ در کلاس۲۰۳ برگزار خواهد شد

جلسه دفاع  از پایان نامه آقای رامین محمودی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق    به راهنمایی  اقای دکتر اختری   و داوری اساتید خانم ها  دکتر ضیایی و دکتر قلندری روزپنجشنبه مورخ 12 بهمن از ساعت ۱۱:۳۰ در کلاس۲۰۳ برگزار خواهد شد

جلسه دفاع  از پایان نامه اقای یاسر گواه   دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق    به راهنمایی  اقای دکتر اختری   و داوری اساتید خانم ها  دکتر ضیایی و دکتر قلندری روزپنجشنبه مورخ 12 بهمن از ساعت 12:30در کلاس۲۰۳ برگزار خواهد شد

برچسب ها: بدون برچسب

نظر دهید

بخش های ضروری *