زمان برگزاری كلاس ها به طور معمول یک روز در  هفته( عموما  روزهای 5 شنبه و یا جمعه )بوده و  تداخلی با کار شاغلین  ندارد - بنا به مصوبه هيات موسس تخفيفات متعددی  در شهريه ثابت مطابق دستورالعمل برای ثبت نام شدگان بر اساس شرایط مختلف قابل اعمال می باشد - استفاده از وام شهريه( بدون بهره و باز پرداخت بعد از فارغ التحصیلی ) و تقسيط پرداخت شهريه براي تمام دانشجويان امكان پذير مي باشد  -دانشجویان ممتاز هر رشته ورودی در نیمسال بعدی از تخفیف های 10 تا 30 درصدی شهریه  بهره مند خواهند شد – برای دارندگان مقام های ورزشی (کشوری و بین المللی ) تخفیف های خاص منظور می گردد- راه های تماس  با موسسه   تلفن :02833374936-02833372127-02833374937  سایت اطلاع رسانی www.aqi.ac.ir