موسسه اموزش عالی علامه قزوینی از بین شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد  سال 1400مطابق اطلاعیه سازمان سنجش به ادرس

https://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=2&id=7433   

در رشته های زیر برای بهمن 1400 دانشجو می پذیرد    متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت ثبت نام از تاریخ 23 دی لغایت 27 دی به  سایت سنجش  به ادرس

https://register1.sanjesh.org/nrgarshad400

مراجعه و یا با در دست داشتن مدارک  جهت ثبت نام در سایت توسط کارشناسان به ساختمان اصلی موسسه  به ادرس ذیل اطلاعیه  مراجعه نمایند

رشته های تکمیل ظرفیت

روانشناسی عمومی کد 14229
حقوق خصوصی   کد 13510
مدیریت جهانگردی – گرایش بازاریابی   کد 13382
فیزیولوزی ورزشی گرایش  فیزیولوژی و تغذیه ورزشی   کد11426
-فیزیولوزی ورزشی گرایش تندرستی   کد 11412   
-مدیریت ورزشی   گرایش راهبردی   کد 11667
-طبیعت گردی  گرایش اکوتوریسم  کد 10783 
-مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی  کد 15139

آدرس : قزوین  خیابان نواب  مجتمع ادارات نواب  بلوار مالیات جنب اداره صنعت و معدن
شماره های تماس  : 33372127 -33372126-33374936- با پیش شماره 028
آدرس تلگرام موسسه t.me/aqi84