عدم برگزاری کلاس های استاد خانم دکتر مطیعی در تاریخ پنجشنبه 27مهر ماه

کلاس های مدنی 2 و داوری بین المللی استاد دکتر مطیعی با دانشجویان ارشد حقوق پنجشنبه 27 مهر ماه برگزار نخواهند شد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.