عدم برگزاری کلاس مديريت نظام هاي پاداش و جبران خدمات كاركنان استاد آقای دکتر سهراب بيگي  در روزپنجشنبه 16 آذر

کلاس مديريت نظام هاي پاداش و جبران خدمات كاركنان استاد آقای دکتر سهراب بيگي  در روزپنجشنبه 16 آذر برگزار نخواهد شد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.