– زمان برگزاری كلاس ها به طور معمول یک روز در  هفته (عموما  روزهای 5 شنبه و یا جمعه) بوده و  تداخلی با کار شاغلین  ندارد.

– بنا به مصوبه هيات موسس  موارد چندگانه ای برای تخفيفات  در نظر در شهريه ثابت گرفته شده است که مطابق دستورالعمل برای ثبت نام شدگان بر اساس شرایط مختلف قابل اعمال می باشد.

 – استفاده از وام شهريه( بدون بهره و باز پرداخت بعد از فارغ التحصیلی ) و تقسيط پرداخت شهريه براي تمام دانشجويان امكان پذير مي باشد.

-دانشجویان ممتاز هر رشته ورودی در نیمسال بعدی از تخفیف های 10 تا 30 درصدی شهریه  بهره مند خواهند شد.

– برای دارندگان مقام های ورزشی (کشوری و بین المللی ) تخفیف های خاص منظور می گردد.

راه های تماس  با موسسه  

تلفن :

02833374936

02833372127

02833374937 

سایت اطلاع رسانی

www.aqi.ac.ir