زمان انتخاب واحد با تاخیر

دانشجویانی که به هر دلیل موفق به انتخاب واحد در روز دوشنبه سوم مهر نشده اند می توانند در روز پنجشنبه ششم مهر مطابق زمانبتدی زیر به سایت مراجعه و واحدهای خود را انتخاب کنند حتما این گروه از دانشجویان قبل از این تاریخ با مراجعه به امور مالی وضعیت شهریه خود را تعیین نمایند دانشجویان کارشناسی ارشد از ساعت 8 صبح تا 11 و دانشجویان کارشناسی از ساعت 11 تا 15 عصر

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.