زمانبندی انتخاب واحد در روز دوشنبه سوم مهر ماه دانشجویان کارشناسی ارشد از ساعت 9 تا 14 دانشجویان کارشناسی از ساعت 14 تا 20 ….

مطابق تقویم آموزشی زمان انتخاب واحد در روز دوشنبه سوم مهر ماه برای دانشجویان کارشناسی ارشد از ساعت 9 تا 14 و برای دانشجویان کارشناسی از شاعت 14 تا 20 می باشد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.