جلسه مدیر گروه با دانشجویان ارشد مدیریت در خصوص پایان نامه پنجشنبه 30 فروردین ساعت 9 صبح

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،مدیریت بازرگانی (تجارت الکترونیک) و مدیریت جهانگردی که در خصوص عنوان موضوع -پروپوزال و سایر مسائل پایان نامه خودشان نیاز به راهنمایی و رفع مشکل دارند می توانند در روز پنجشنبه مورخ سی فروردین ماه 1403ساعت نه صبح در جلسه ای که با حضور مدیر محترم گروه -آقای دکتر حمیدی در کلاس 203 برگزار خواهد شد شرکت نمایند

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.