جلسه دفاع  از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق روز یکشنبه مورخ 18 تیر از ساعت 13:30

جلسه دفاع  از پایان نامه اقای احمد خلیلی   دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق   به راهنمایی  خانم دکتر مطیعی  روز یکشنبه مورخ 18 تیر از ساعت 13:30 در کلاس203 برگزار خواهد شد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.