جلسه دفاع  از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی در  روزسه شنبه   مورخ  17  مرداد

جلسه دفاع  از پایان نامه   خانم مریم درویش   دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی    به راهنمایی  خانم  دکتر سلیمی  روزسه شنبه   مورخ   17 مرداد از ساعت 10 در کلاس۲۰۳ برگزار خواهد شد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.