جلسه دفاع  از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی روز یکشنبه  مورخ   25 تیر

جلسه دفاع  از پایان نامه   اقای علی ابراهیمی  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی   به راهنمایی  اقای دکتر نصرالهی  روز یکشنبه  مورخ   25 تیر از ساعت 8:30 در کلاس203 برگزار خواهد شد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.