برنامه جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی در روز دو شنبه 26 تیر ماه

  • جلسه دفاع  از پایان نامه خانم نسترن طارمی  دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی به راهنمایی خانم دکتر امینیان  روزدو شنبه مورخ 26 تیر از ساعت 9:30  در کلاس203 برگزار میگردد
  • جلسه دفاع  از پایان نامه خانم نازنین جباری  دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی به راهنمایی خانم دکتر امینیان  روزدو شنبه مورخ 26 تیر از ساعت 10:30  در کلاس203 برگزار میگردد
برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.