جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در روز پنجشنبه 15 تیر ماه

  • جلسه دفاع از پایان نامه   خانم فرزانه عرب زاده   دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق   به راهنمایی  اقای دکتر اختری  روز پنجشنبه مورخ 15 تیر از ساعت 15 در کلاس203 برگزار میگردد
  • جلسه دفاع  از پایان نامه   خانم زهرا احمدی   دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق   به راهنمایی  اقای دکتر اختری  روز پنجشنبه مورخ 15 تیر از ساعت 14 در کلاس203 برگزار میگردد
برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.