جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی در روز شنبه 17 تیر ماه

  • جلسه دفاع از پایان نامه  خانم نسترن طارمی  دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی به راهنمایی خانم دکتر امینیان  روز شنبه مورخ 17 تیر از ساعت 11:30  در کلاس203 برگزار میگردد
  • جلسه دفاع از پایان نامه  خانم نازنین جباری  دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی به راهنمایی خانم دکتر امینیان  روز شنبه مورخ 17 تیر از ساعت 13  در کلاس203 برگزار میگردد
برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.