جلسه دفاع از پایان نامه اقای مجتبی قاسمی   دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  در روزپنجشنبه   مورخ 14 تیر  از ساعت  8:45 

جلسه دفاع از پایان نامه اقای مجتبی قاسمی   دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  به راهنمایی اقایدکتر جواد محرابی  و داوری اساتیددکتر حاجی کریمی و دکتر صحرایی در روز پنجشنبه   مورخ 14 تیر  از ساعت  8:45 در کلاس203 برگزار خواهد شد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.