تاکید معاونت آموزشی به دانشجویان برای شرکت در نظرسنجی از اساتید

دانشجوی عزیز:

  با توجه به نقش بسیارمهم شما در ارزیابی کیفی فعالیتهای آموزشی دانشگاه ,تقاضا می شود  بامراجعه به سایت و از طریقه گزینه نظر سنجی در زیر گروه امکانات با انجام  ارزشیابی  دقیق  اساتید  و ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب درذیل سوالات ، ما را در جهت بهبود برنامه ریزی و بالابردن کیفیت علمی و آموزشی دانشگاه و رفع نواقص و کاستی ها یاری رسانید. لازم بذکر است که پاسخهای شما بدون ثبت اطلاعات فردی-دانشجویی ذخیره گردیده و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.