برنامه جلسه دفاع  از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی در روز ۵ شنبه  مورخ 6 مهرماه

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه عشقی دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی به راهنمایی خانم دکتر فروتن و  داوری آقای  دکتر مرتضوی و خانم  دکتر حسن پور از ساعت 15:30 روز پنجشنبه ششم مهر ماه در اتاق 203 برگزار خواهد شد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.