برنامه جلسه دفاع  از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق خصوصی در روز ۴ شنبه  مورخ 3 آبان ماه

جلسه دفاع  از پایان نامه آقای محمد دولت دوست دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق   به راهنمایی  خانم دکتر مطیعی  و داوری خانم هادکتر ضیایی و دکتر قلندری در روزچهارشنبه مورخ 3 آبان از ساعت 14:30 در کلاس۲۰۳ برگزار خواهد شد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.