برنامه جلسه دفاع  از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق خصوصی در روز ۴ شنبه  مورخ 26 مهر ماه

جلسه دفاع  از پایان نامه خانم حانیه شکوری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق   به راهنمایی  اقای دکتر کشاورز و داوری خانم ها   دکتر مطیعی و دکتر قلندری در روزچهارشنبه مورخ 26مهراز ساعت 13:30 در کلاس203 برگزار میگرددخواهد شد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.