برنامه جلسه دفاع  از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت دولتی در روز ۴ شنبه  مورخ 26 مهر ماه

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمیرا همتی رادمندفرد دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی   به راهنمایی استاد محترم اقای دکتر حمیدی  و با داوری اساتید محترم آقایان دکتر محرابی و دکتر سهراب بیگی روزچهارشنبه 26مهراز ساعت 8:20 در کلاس203 برگزار خواهد شد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.