برنامه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی   در روز دوشنبه 21 اسفند ماه

جلسه دفاع از پایان نامه اقای حسینعلی کاتبی فر دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق به راهنمایی  خانم دکتر عطاری و راهنمایی خانم ها دکتر عنایتی و دکتر مطیعی در روز دوشنبه مورخ 21 اسفند از ساعت  8:30 در کلاس203 برگزار میگردد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.