برنامه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی    در روز سه شنبه  24 بهمن ماه

جلسه دفاع  از پایان نامه آقای مهدی رحیمی نیارکی   دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  به راهنمایی  اقای دکتر  مختاری   و داوری اساتید آقایان دکتر دکتر محرابی و دکتر رحمانی روزسه شنبه مورخ 24 بهمن از ساعت 8:30 در کلاس۲۰۳ برگزار خواهد شد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.