برنامه جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق    در روز پنج شنبه  28 دی ماه

جلسه دفاع  از پایان نامه خانم نفیسه میرایی اشتیانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق    به راهنمایی  اقای دکتر اختری   و داوری اساتید خانم ها  دکتر مطیعی و دکتر عطاری روزپنجشنبه مورخ 28 دیماه از ساعت 10:45 در کلاس۲۰۳ برگزار خواهد شد

جلسه دفاع  از پایان نامه آقای فرشید پور فرخ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق    به راهنمایی  اقای دکتر اختری   و داوری اساتید خانم ها  دکتر مطیعی و دکتر عطاری روزپنجشنبه مورخ 28 دیماه از ساعت 11:30 در کلاس۲۰۳ برگزار خواهد شد

جلسه دفاع  از پایان نامه خانم مهرنوش سلیمانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق    به راهنمایی  خانم  دکتر مطیعی   و داوری اساتید خانم ها  دکتر عنایتی و دکتر عطاری روزپنجشنبه مورخ 28 دیماه از ساعت 12:15 در کلاس۲۰۳ برگزار خواهد شد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.