برنامه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مدیریت دولتی   در روز دوشنبه  25 دی ماه

جلسه دفاع  از پایان نامه خانم زهرا محمدپور دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی   به راهنمایی  اقای دکتر محرابی  و داوری اساتید اقایان دکتر حمیدی و دکتر رحمانی روزدوشنبه مورخ 25 دیماه از ساعت 8:30 در کلاس203 برگزار خواهد شد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.