برنامه جلسات دفاع  از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی روز یکشنبه  مورخ 26 شهریور ماه

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان فیزیولوژی ورزشی در روز یک شنبه مورخ 26 شهریور به شرح ذیل در کلاس 203 برگزار خواهند شد

  1. دفاع از پایان نامه آقای پارسا علیمحمدی  به راهنمایی استاد آقای دکتربی نیازو  داوری آقایان دکتر صادقی و دکتر نصیری از ساعت 15
  2. دفاع از پایان نامهخانم پونه حدادزعفرانی به راهنمایی اقای دکتر نصیری و داور ی آقایان دکتر صادقی و دکتربی نیاز از ساعت 16
  3. دفاع از پایان نامهخانم آیلار مازندرانی  به راهنمایی اقای دکتر نصیری  و داوری آقایان دکتر صادقی و دکتربی نیاز از ساعت 17
برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.