برنامه جلسات دفاع  از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشدمدیریت جهانگردی و دولتی در روز دوشنبه مورخ10 مهر ماه

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی  ارشد مدیریت جهانگردی و دولتی   در روزدوشنبه مورخ دهم مهر ماه به شرح ذیل در کلاس ۲۰۳ برگزار خواهند شد

  • جلسه دفاع  اقای آریا آملی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی به راهنمایی  خانم دکتر علوی و مشاوره خانم دکتر فرزام  و داوری آقای دکتر حمیدی   از ساعت 8:15 صبح
  • جلسه دفاع  اقای بابک جمشیدوند دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی به راهنمایی  خانم دکتر علوی  و داوری آقایان  دکتر حمیدی و دکتر رحمانی   از ساعت 9:10 صبح
  • جلسه دفاع  خانم فهیمه انصاری دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی به راهنمایی  اقای دکتر بابایی همتی  و داوری خانم دکتر علوی و اقای  دکتر رحمانی   از ساعت 10 صبح
  • جلسه دفاع  اقای حسین شاه محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی به راهنمایی  اقای دکتر ملکی نیا  به داوری  خانم دکتر علوی و اقای  دکتر رحمانی   از ساعت 10:50 صبح

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.