برنامه جلسات دفاع  از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی در روز پنجشنبه  مورخ6 مهر ماه

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی  ارشد مدیریت  ورزشی    در روز5شنبه مورخ ششم مهر ماه به شرح ذیل در کلاس ۲۰۳ برگزار خواهند شد

جلسه دفاع از پایان نامه زهره کریمی به راهنمایی خانم دکترانت و  داوری آقای دکتر مرتضوی و خانم  دکتر سلیمی از  ساعت 9 صبح

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فرشته ملکی نژاد به راهنمایی خانم دکتر انت و  داوری آقای دکتر مرتضوی وخانم  دکتر سلیمی   از ساعت 10 صبح

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.