برنامه جلسات دفاع  از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی در روز 5 شنبه  مورخ30 شهریور ماه

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی  ارشد روانشناسی عمومی  در روز5شنبه مورخ 30 شهریور به شرح ذیل در کلاس ۲۰۳ برگزار خواهند شد

 جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهره شفیع خانی  به راهنمایی خانم دکتر شیری و  داوری آقای  دکتر دوستی و خانم  دکتر حسن پور از ساعت 10 صبح

جلسه دفاع از پایان نامه  خانم خدیجه قلباروند  به راهنمایی خانم دکتر شیری داوری آقای  دکتر دوستی و خانم  دکتر حسن پور از ساعت 11صبح

جلسه دفاع از پایان نامه  اقای سیدحسن موسوی روانشناسی  به راهنمایی خانم دکتر صراف  وداوری آقای دکتر دوستی و خانم  دکتر شیری از ساعت 12صبح

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.