برنامه جلسات دفاع  از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی در روز 4 شنبه  مورخ29 شهریور ماه

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی  ارشد مدیریت  ورزشی    در روز4شنبه مورخ ۲9 شهریور به شرح ذیل در کلاس ۲۰۳ برگزار خواهند شد

جلسه دفاع از پایان نامه آقای حامد حیدری  به راهنمایی خانم دکتر سلیمی و  داوری آقای دکتر مرتضوی و خانم  دکتر انت از  ساعت 14

جلسه دفاع از پایان نامه خانم رز آزادی  به راهنمایی خانم دکتر سلیمی  و  داوری آقای دکتر مرتضوی وخانم  دکتر انت  از ساعت 15

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.