برنامه جلسات دفاع  از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشدحقوق خصوصی در روز سه شنبه  مورخ ۲8 شهریور ماه

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی  ارشد حقوق خصوصی   در روزسه شنبه مورخ 28 شهریور به شرح ذیل در کلاس ۲۰۳ برگزار خواهند شد

   جلسه  دفاعیه آقای علی محمودی  به راهنمایی  استاد  خانم دکتر مطیعی  و داوی  خانم ها  دکتر عنایتی و دکتر عطاری از ساعت 8 صبح

جلسه  دفاعیه خانم نفیسه میرایی آشتیانی    به راهنمایی استاد  اقای دکتر اختری  و داوری خانم ها  دکتر مطیعی و دکتر عطاری از ساعت 9 صبح

جلسه  دفاعیه آقای فرشید پورفرخ     به راهنمایی  اقای دکتر اختری و  داوری خانم ها دکتر مطیعی و دکتر عطاری از ساعت 10 صبح

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.