برنامه جلسات دفاع  از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشدمدیریت دولتی و جهانگردی در روز دوشنبه  مورخ ۲7 شهریور ماه

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان مدیریت  در روزدو شنبه مورخ ۲7 شهریور به شرح ذیل در کلاس ۲۰۳ برگزار خواهند شد

دفاع از پایان نامه خانم بنفشه شهریاری دانشجوی  مدیریت جهانگردی به راهنمایی اقای دکتر محرابی و مشاوره آقای  دکتر نجفی با داوری آقای  دکتر صحرایی  از ساعت 8:15          دفاع از پایان نامه  اقای علی بابایی  دانشجوی  مدیریت دولتی   به راهنمایی  اقای دکتر محرابی  و داوری آقایان  دکتر رضایی و دکتر صحرایی از ساعت 9

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.