index

برنامه جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد در اردیبهشت 1402

  • جلسه دفاع خانم  پریناز پورحسنی دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی تغذیه  به راهنمایی آقای دکتر بی نیاز روزپنجشنبه  مورخ 14 اردیبهشت از ساعت 12 در کلاس203 برگزار خواهد شد
  • جلسه دفاع  خانم فاطمه چراغی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به راهنمایی آقای دکتر حمیدی روز یکشنبه مورخ 17 اردیبهشت از ساعت 8 در کلاس203 برگزار خواهد شد
  • جلسه دفاع  آقای رحمان محمودی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی به راهنمایی آقای دکتر حمیدی روز یکشنبه مورخ 17 اردیبهشت از ساعت 8:45 در کلاس203 برگزار خواهد شد
  • جلسه دفاع  آقای علیرضا غریبی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی به راهنمایی آقای دکتر حمیدی روز یکشنبه مورخ 17 اردیبهشت از ساعت 9:30در کلاس203 برگزار خواهد شد
برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.