برنامه جلسات دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی   در روز یکشنبه20 اسفند ماه

جلسه دفاع از پایان نامه اقای حسن یعقوبی الموتی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق به راهنمایی  اقای دکتر کشاورزصفی ئی  و داوری خانمها دکتر مطیعی و دکترعطاری در روز یکشنبه  مورخ 20 اسفند از ساعت 12 در کلاس203 برگزار میگردد

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.